Axion oee

Produktionsövervakning med Axion OEE

Effektivisering för lönsamhet 

Axion OEE kan kopplas till alla typer av maskiner, enskilda som hela parker och anläggningar. Det pratar också med de allra flesta affärs- och stödsystem. Du ser tillgänglighet, prestanda och kvalitet i realtid – och historiskt. Kan identifiera och förstå flaskhalsar, stopp, spill och andra faktorer som sänker ditt OEE-värde. Och, när du förstår varför problem uppstår blir det också enklare att eliminera dem. Mycket enklare.  

Påverkar framgångsfaktorerna

Och höjer effektiviteten

Förbättringar görs både i de stora åtgärderna och i de små finjusteringarna. Maskinövervakning med Axion OEE ger insikter om din maskins effektivitet i många aspekter. Vi pratar gärna om ökad drifttid, minskade underhållskostnader, förbättrad kvalitet, miljöbesparing, säkrare arbetsmiljö, effektiv planering av både arbete och underhåll.  

Ökad drifttid

Minska risken för stopp upptäck problem i god tid och vidta förebyggande åtgärder  

Optimerad effektivitet

När du, och operatören, förstår maskinens driftförhållanden blir det enklare att optimera inställningar och driftkapacitet.

Minskade underhållskostnader

Gör ditt underhåll förutsägbart, effektivt och mer ekonomiskt – och förläng maskinens livslängd.

Förbättrad kvalitet

Insikter om produktionens kvalitet gör att du snabbt identifierar avvikelser.

Spara miljö och pengar

Följ maskinens prestanda och effektivisera material- och energiåtgången

Effektiv planering

Med rätt maskindata kan du planera och schemalägga effektivt baserat på tillgänglighet och kapacitet.

Säkrare arbetsmiljö

Identifiera osäkra eller riskfyllda driftsförhållanden för att undvika olyckor och tillbud.

Rätt beslutsunderlag

Maskindatan ger över tid en solid beslutsgrund för långsiktiga förbättringar av processer och produktion.

Transparens för engagerad personal

Med datan som produktionsövervakningen ger får du möjlighet till transparens gentemot produktionspersonalen. Ofta med engagemang och kunskapsdelning som följd. Om personalen förstår varför ett stopp uppstår blir vägen till förebyggande åtgärder kortare. Mycket kortare.   

Boka demo

Låt oss visa hur våra lösningar bidrar till din sista rad.